ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 

PRIVATE VOLKSSCHULE DER REPUBLIK GRIECHENLAND IN NÜRNBERG - TH II  (MITTELSCHULE)

QUALI 2023

(qualifizierender Hauptschulabschluss)


Freitag

05 Mai 2023

Englisch

mündlich

9m

Mittwoch 

10 Mai 2023

DaZ

mündlich

9a + 9m.                 

Dienstag

16 Mai 2023

Englisch 

mündlich

9a

Mo - Fr

22-26 Mai 2023

Projekt WI

Leittext                    Schalterstunde        Praxis                    Präsentation 


9a + 9m

Montag

12 Juni 2023

Sport

Praxis-Leichtathl.

9a + 9m

Donnerstag

15 Juni 2023

Sport 

schriftlich

9a + 9m

Freitag

16 Juni 2023

Sport

Praxis- Ba, Ha, Vo

9a + 9m

Freitag

23 Juni 

Muttersprache

schriftlich

9a + 9m

Montag

26 Juni 2023

Englisch

schriftlich 

9a + 9m

Dienstag

27 Juni 2023

Deutsch              DaZ                        

schriftlich              schriftlich

9a + 9m

Freitag

30 Juni 2023

Mathematik

schriftlich

9a + 9m